بلبرینگ های شیار عمیق با گریس های جامد ( with solid oil )

بلبرینگ های شیار عمیق با گریس های جامد ( with solid oil )

این نوع از بلبرینگ های شیار عمیق(Deep groove ball bearing with solid oil) در جاهایی به کار می روند که امکان تعویض بلبرینگ کار سخت یا غیر عملی می باشد. این نوع بلبرینگ ها در جاهای خیلی مرطوب یا تماس اتفاقی بلبرینگ با آب مورد استفاده قرار می گیرند .

اشتراک گذاری پست


Call Now Button