نمایندگی SKF

نمایندگی SKF

شرکت نو آوران سیس صنعت مکانیک یکی و یا شاید تنها شرکت ایرانی می باشد که دارای نمایندگی رسمی بلبرینگ SKF را دارد .

چگونه ؟

به دلیل شرایط حاکم و تحریم های به وجود آمده برای کشورمان باعث شده شرکت نو آوران نمایندگی رسمی خود را در کشور ارمنستان اخذ نماید .

همچنین نام شرکت ارمنستانی ما در سایت رسمی SKF که نشانی آن را در زیر خواهم گذاشت قابل رویت می باشد .

https://www.skf.com/group/support/find-a-distributor#cid-470219

اشتراک گذاری پست


Call Now Button