رولبرینگ های مخروطی (Tapered roller bearing)

رولبیرینگ های مخروطی(Tapered roller bearings) :مسیر حرکتی رولر ها در رینگ داخلی و رینگ خارجی حالت مخروطی شکل دارند . که برای بارهای ترکیبی ( شعاعی و محوری) مناسب هستند .

Call Now Button