قالب وردپرس قالب وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس آموزش وردپرس

برچسب محصول - هوزینگ

 • SY 15 TF

  یاطاقان دو پیچ مناسب برای شاقت هایی با قطر ۲۰mm .

  • پیش وند این یاطاقان با SY میباشد و ۲۰ نشان دهنده قطر داخل آن میباشد. SY معادل UCP در استاندارد ژاپن میباشد.
  • کد پوسته این یاطاقان SY 504 M میباشد و بلبرینگ شیار عمیق آن YAR 204 2F میباشد.
  تماس بگیرید
 • SY 20 TF

  یاطاقان دو پیچ مناسب برای شاقت هایی با قطر ۲۰mm .

  • پیش وند این یاطاقان با SY میباشد و ۲۰ نشان دهنده قطر داخل آن میباشد. SY معادل UCP در استاندارد ژاپن میباشد.
  • کد پوسته این یاطاقان SY 504 M میباشد و بلبرینگ شیار عمیق آن YAR 204 2F میباشد.
  تماس بگیرید
 • SY 25 TF

  یاطاقان دو پیچ مناسب برای شاقت هایی با قطر ۲۵mm .

  • پیش وند این یاطاقان با SY میباشد و ۲۵ نشان دهنده قطر داخل آن میباشد. SY معادل UCP در استاندارد ژاپن میباشد.
  • کد پوسته این یاطاقان SY 505 M میباشد و بلبرینگ شیار عمیق آن YAR 205 2F میباشد.
  تماس بگیرید
 • SY 30 TF

  یاطاقان دو پیچ مناسب برای شاقت هایی با قطر ۳۰mm .

  • پیش وند این یاطاقان با SY میباشد و ۳۰ نشان دهنده قطر داخل آن میباشد. SY معادل UCP در استاندارد ژاپن میباشد.
  • کد پوسته این یاطاقان SY 506 M میباشد و بلبرینگ شیار عمیق آن YAR 206 2F میباشد.
  تماس بگیرید
 • SY 35 TF

  یاطاقان دو پیچ مناسب برای شاقت هایی با قطر ۳۵mm .

  • پیش وند این یاطاقان با SY میباشد و ۳۵ نشان دهنده قطر داخل آن میباشد. SY معادل UCP در استاندارد ژاپن میباشد.
  • کد پوسته این یاطاقان SY 507 M میباشد و بلبرینگ شیار عمیق آن YAR 207 2F میباشد.
  تماس بگیرید
 • SY 40 TF

  تماس بگیرید
 • SY 45 TF

  یاطاقان دو پیچ مناسب برای شاقت هایی با قطر ۴۵mm .

  • پیش وند این یاطاقان با SY میباشد و ۴۵ نشان دهنده قطر داخل آن میباشد. SY معادل UCP در استاندارد ژاپن میباشد.
  • کد پوسته این یاطاقان SY 509 M میباشد و بلبرینگ شیار عمیق آن YAR 209 2F میباشد.
  تماس بگیرید
 • SY 50 TF

  یاطاقان دو پیچ مناسب برای شاقت هایی با قطر ۵۰mm .

  • پیش وند این یاطاقان با SY میباشد و ۵۰ نشان دهنده قطر داخل آن میباشد. SY معادل UCP در استاندارد ژاپن میباشد.
  • کد پوسته این یاطاقان SY 510 M میباشد و بلبرینگ شیار عمیق آن YAR 210 2F میباشد.
  تماس بگیرید
 • SY 55 TF

  یاطاقان دو پیچ مناسب برای شاقت هایی با قطر ۵۵mm .

  • پیش وند این یاطاقان با SY میباشد و ۵۵ نشان دهنده قطر داخل آن میباشد. SY معادل UCP در استاندارد ژاپن میباشد.
  • کد پوسته این یاطاقان SY 511 M میباشد و بلبرینگ شیار عمیق آن YAR 211 2F میباشد.
  تماس بگیرید